Lập dàn ý: Ý nghĩa chiếc bánh bao tẩm máu người trong truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn (lớp 11)

Ý nghĩa chiếc bánh bao tẩm máu người trong truyện ngắn “Thuốc” của Lỗ Tấn (lớp 11)

I. Mở bài

– Lỗ Tấn là nhà văn muốn dùng ngòi bút văn chương để phanh phui các căn bệnh tinh thần của quốc dân và lưu ý mọi người tìm phương thuốc chữa chạy

– Tiêu biểu là tác phẩm “Thuốc”

– Chi tiết đặc sắc nhất trong tác phẩm đó chính là hình ảnh chiếc bánh bao tẩm máu người

II. Thân bài

– Hình ảnh chiếc bánh bao tẩm máu người trong tác phẩm chính là một vị thuốc truyền thống để chữa bệnh lao. Đó là phương thức mê muội, phản khoa học

– Được miêu tả cụ thể:

+ “Chiếc bánh bao được làm bằng bột mì… cảm giác thế nào cũng không rõ”

+ Gợi cho người đọc cảm giác ghê sợ vì sự mê tín của người dân Trung Quốc

        Ý nghĩa của hình ảnh bánh bao tẩm máu người

+ Phê phán lối chữa bệnh cổ hủ, phản khoa học

+ Hình ảnh chiếc bánh bao là kết tinh của sự mê muội, mê tín của người Trung Quốc

+ Tố cáo xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ, nhân dân xa rời quần chúng cách mạng

III. Kết bài

– Hình ảnh chiếc bánh bao tẩm máu người mang nhiều giá trị sâu sắc

– Phản ánh rõ xã hội Trung Quốc đương thời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *